Rike Nilsson

Historierna om odalmannen Nils Nilsson är många och spännande. Hällefors Släktforskarklubb fann det därför intressant att söka efter hans ättlingar för att sedan, tillsammans med Grythyttans Hembygds-förening, ge dem en anledning att besöka platsen för sitt ursprung. Hembygdsföreningen har under åren samlat en del material om Rike Nilsson.

Rike Nilsson-gården, idag Grythyttans församlingshem

Rike Nilsson-gården, idag Grythyttans församlingshem

Nils Nilsson föddes den 3 februari 1724 och avled den 22 oktober 1800 i Grythyttan. År 1770 blev han fjärdingsman efter sin far och år 1776 blev han häradsdomare. Vid 1778 års riksdag var han fullmäktig i bondeståndet för flera härader. Det var främst fadern, som också hette Nils Nilsson, som lade grunden till familjens förmögenhet. Genom arv, giftermål och affärsskicklighet ökade Rike Nilsson på sin förmögenhet.

Han ingick tre äktenskap. Det första var barnlöst men i det andra föddes sex barn och i det tredje föddes fem barn. Vid sin död efterlämnade han en son (som avled strax efter fadern, ogift och utan barn) och åtta döttrar. Bouppteckningen omfattar 80 sidor och en ”systerlott” var beräknad värd över 13 917 riksdaler år 1801. Det är då kanske inte så underligt att döttrarna i folkmun kallades för ”guldtunnor”. Fadern var mån om att döttrarna skulle få bra giften vilket avspeglas i deras respektive äktenskap.

Rike Nilssons barn

 1. Brita Nilsson
  född 1769 18/8, död 1821 12/3
  Gift med brukspatronen Olof Berggren. 14 barn.
 2. Anna Nilsson
  född 1772 20/8, död 1820 23/2
  Gift 1:a ggn med häradshövdingen Johan Knutsson Liljebjörn. 4 barn.
  Gift 2:a ggn med kronobefallningsmannen och assessorn Johan Roman. 1 barn.
 3. Christina Nilsson
  född 1778 22/6, död 1851 8/12
  Gift med lagmannen Gustaf Salomon Lind. 12 barn.
 4. Maria Nilsson
  född 1780 30/5, död 1839 8/7
  Gift med justitierådet Justus Christopher Lind, adlad von Lindecreutz. 3 barn.
 5. Catharina Nilsson
  född 1782 12/10, död 1849 4/10
  Gift med bergsrådet Johan Lorentz Aschan. 5 barn
 6. Sara Lisa (Lisette) Nilsson
  född 1785 15/3, död 1865 17/3
  Gift med generalmajoren Magnus Johan Wahlbom, adopterad Björnstjerna. 4 barn.
 7. Gustava Nilsson
  född 1787 19/4, död 1850 25/10
  Gift med justitierådet Olof Theodor Liljewalch. 3 barn.
 8. Fredrika Nilsson
  född 1788 13/10, död 1850 22/1
  Gift med generaladjutanten och landshövdingen Wilhelm Albrekt Dorchimont. 4 barn