Lokal

Under sommaren hålls Arkivet stängt, det finns alltså ingen bemanning alls där, inte heller från Hembygdsföreningen.

Aktivitet pågår i lokalen

Utrustning

Vi har sju datorer datorer i lokalen och använder oss av släktforskarprogrammet SVAR. I lokalen finns också två läsapparater för mikrofiche, samt mikroficherna från Hällefors och närliggande socknar. En avgift tas ut av de som kommer för att forska.

Aktivitet pågår i lokalen Aktivitet pågår i lokalen Aktivitet pågår i lokalen

Avgifter

Avgifterna vi får in från er som forskar används bland annat till avgift för bredband.
Kostnad: medlem 30:-/ tillfälle för Drop in, det är för tillfället det enda öppethållande vi kan erbjuda. Medlemskrav.
Årsavgift: 150:-/år