Kontakt/bli medlem

Aktivitet pågår i lokalenVill du få kontakt med oss maila: a-c.nordqvist@telia.com

Bli medlem

Vill du bli medlem, betala in 150:- (årsavgift) till bankgiro 478-3114 och ange ditt namn, adress och e-post.